Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δ.δ. Χρυσούπολης

Περιγραφή

Το έργο αφόρα στην κατασκευή πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή του δ.δ. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου συνολικού μήκους περίπου 55.000 μ. με 909 φρεάτια επίσκεψης και πέντε  ολοκληρωμένα και λειτουργικά  αντλιοστάσια. Το νέο δίκτυο ακαθάρτων  Χρυσούπολης  κατασκευάστηκε για να παραλαμβάνει όλα τα λύματα του οικισμού και να τα οδηγεί στο συλλεκτήριο φρεάτιο s.α.1 στο νότιο άκρο του οικισμού. Από το σημείο αυτό o υφιστάμενος  εξωτερικός αγωγός ελευθέρας ροής αποχέτευσης θα οδηγήσει τα λύματα στον χώρο επεξεργασίας.

ergo7-2
ergo7-1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποχέτευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρωμένο έργο
ΠΕΡΙΟΧΗ
Χρύσουπολη
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2000-2006
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8,035,642,66 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου