61.01.00.0000 – ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 13/02/2019