61.00.00.0000 – ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 01/02/2019