60.00.00.0100 – ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 13/02/2019