Μπουμπούνα Γέωργιο, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 21/12/2018