Ε.Δ. ΤΡΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 02/08/2018