Ε.Δ. ΛΕΧΟΥΔΗΣ Γ.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 21/12/2018