ε.δ. Κουρτίδης Γεώργιος ,
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 09/07/2018