Κατάθεση της μελέτης του νέου αγωγού νερου Ζαρκαδιάς – Ποντολιβάδου προυπολογισμού 1.400.000 ευρώ και της μελέτης αποχέτευσης εσωτερικών δικτύων του Οικισμού Ν.Καρύας προυπολογισμού 2.800.000 ευρω